Banner

Strategi og vedtekter

Grunnlaget for foreningens arbeid

Kommunikasjonsforeningens daglige arbeid utøves på grunnlag av vedtektene, strategiplan og rammebudsjett vedtatt av landsmøtet.

Strategi

Kommunikasjonsforeningens strategi 2017-2019:

Vi skal synliggjøre verdien av profesjonell kommunikasjon gjennom å:

  • øke medlemmenes kunnskap og ferdigheter til å fylle en strategisk rolle
  • styrke medlemmenes evne til å måle effekten av sitt arbeid
  • styrke kommunikasjonsfagets status som strategisk verktøy

Vi skal gjøre Norge til et mer åpent samfunn gjennom å:

  • arbeide for meroffentlighet og innsyn
  • fremme kommunikasjonsfagets betydning for en opplyst, offentlig samtale som innbyr innbyggerne til deltakelse og setter dem i stand til å gjøre informerte valg
  • jobbe for å innføre lobbyregister på Stortinget og i kommunene

Vi skal øke medlemmenes kompetanse gjennom å:

  • ha et fremtidsrettet og relevant kurs- og konferansetilbud
  • tilby verdifulle nettverk og være den viktigste møteplassen for kommunikasjonsfolk
  • styrke medlemmenes digitale kompetanse og kunnskap om nye kommunikasjonsverktøy

Vedtekter

Kommunikasjonsforeningens vedtekter kan du laste ned her.