Share

Webrådgiver

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Oslo

Søknadsfrist:
12. mai

Stillingstype:
Fulltid

IMDi skal videreutvikle www.imdi.no som digital hovedkanal og søker en erfaren webrådgiver. Nettstedet skal ha godt innhold som treffer våre brukere og du skal blant annet jobbe med å spre praksisnær kunnskap og fakta om integrering.

Hovedansvaret for www.imdi.no ligger til enhet for kommunikasjon og samfunnskontakt. Enheten gir også kommunikasjonsfaglige råd til ledelse og ansatte, håndterer mediehenvendelser og publiserer innhold på våre sosiale mediekanaler. Du vil samarbeide tett med webredaktør, våre kommunikasjonsrådgivere og kollegaer i andre fagavdelinger og utviklingsmiljøer.


Arbeidsoppgaver

 • Videretvikle imdi.no som en digital hovedkanal i samarbeid med fagansatte, IT-ansatte og eksterne leverandører.
 • Lage og vedlikeholde brukerorientert innhold på våre nettsider. Webanalyse, brukertesting og tekstproduksjon vil være sentrale oppgaver.   

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere utdanning, fortrinnsvis innen web, kommunikasjon eller tjenestedesign. Lengre relevant erfaring kan erstatte kravet om høyere utdanning
 • erfaring med å utarbeide og optimalisere innhold på web
 • kompetanse i publiserings- og analyseverktøy for web
 • sterk skriftlig framstillingsevne på norsk 

Det er en fordel om du har: 

 • erfaring med brukertesting av innhold og tjenester på nett 
 • grunnleggende kjennskap til universell utforming
 • kompetanse i tjenesteutvikling, tjenestedesign eller interaksjonsdesign
 • erfaring med prosjektarbeid innen webutvikling
 • erfaring med bruk av Episerver 

Personlige egenskaper

 • har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team 
 • jobber strukturert og har høy gjennomføringsevne
 • er selvstendig og løsningsorientert    
 • er interessert i og har evne til å sette seg inn i ny teknologi  

Vi tilbyr 

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434 (kr412700-619300) /seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 524200-670000)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og bredt sammensatt arbeidsmiljø

Søk på stillingen

Om IMDi

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.
IMDi har omlag 240 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Trondheim, Gjøvik, Bergen, Kristiansand og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2019 ca. 264 millioner kroner i driftsbudsjett og forvalter omtrent 13,1 milliarder kroner i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.
IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.