Share

Seksjonssjef kommunikasjon

Universitetet i Oslo
Oslo

Søknadsfrist:
29. april

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt

Berit Kolberg Rossiné
Kommunikasjonsdirektør
900 53 926
b.k.rossine@admin.uio.no

Vibeke Riddervold
Personalrådgiver
22856236
v.c.riddervold@admin.uio.no

Om stillingen

UiO søker en seksjonssjef i fast stilling til å lede Seksjon for kommunikasjon. Viktige oppgaver for seksjonen er å videreutvikle og koordinere digitale kanaler som uio.no og sosiale medier, koordinere kommunikasjonsarbeid, grafisk design, medieovervåkning, markedsføring, innholdsproduksjon, undersøkelser og målretting av kommunikasjonsarbeid. Seksjonen er systemeier og bidragsyter inn i forvaltning og utvikling av en rekke systemer, alt fra bildearkiv til medieovervåkning og digitale studentsystemer. Seksjonen har ansvar for leverandører innen markedsføring, design og nettjenester, kompetansebygging, nettverksledelse og rådgivning på tvers av institusjonen. Seksjonssjefen rapporterer til kommunikasjonsdirektør.


Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle den daglige virksomheten, med fag-, personal-, og budsjettansvar
 • Sørge for utvikling, vedlikehold og sammenheng mellom UiOs digitale
 • kommunikasjonskanaler i tråd med overordnede mål for avdelingen
 • Ivareta overordnet ansvar for gode brukeropplevelser som er tilpasset UiOs brede
 • målgrupper (studenter, ansatte og omverden)
 • Koordinere kommunikasjonsarbeid med ulike målgrupper internt og eksternt
 • Gi strategisk og rådgivende støtte til UiOs kommunikasjonsdirektør og øvrige ledelse

Vi søker etter en leder som er glad i folk og kan motivere ansatte i et fagfelt i endring. Du bør ha erfaring med å utvikle strategier, sette mål og tilrettelegge for gode prosesser.   


Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Bred erfaring med helhetlig forvaltning og utvikling av digitale kommunikasjonskanaler
 • Erfaring fra større virksomhet innen høyere utdanning, forskning, media, forvaltning
 • Kjennskap til høyere utdanning og forskning er en fordel
 • Ledererfaring med personal- og økonomiansvar
 • Evne til å motivere, utvikle og lede ansatte for å skape resultater
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Lønn som seksjonssjef kode 1211 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 780.000 og kr 830.000, avhengig av kompetanse 
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søk på stillingen

Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har 30 medarbeidere fordelt på Seksjon for kommunikasjon, Seksjon for samfunnskontakt og Universitetsledelsens kommunikasjonsstab. Seksjon for kommunikasjon har 15 årsverk og er sentral i utvikling og drift av UiOs kommunikasjonssystemer og –tjenester.
Seksjon for kommunikasjon er underlagt Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har et overordnet ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon ved UiO. Avdelingen leder kommunikasjonsområdet sentralt på universitetet med ansvar for visjon, strategi, planlegging, tjenesteportefølje og kanaler samt utvikling av disse. Hovedoppgavene er bl.a. mediehåndtering, samspill med myndigheter, utvikle relasjonen og kommunikasjonen mellom UiO og omverdenen, koordinere og utvikle UiOs sentrale kommunikasjonskanaler- og oppgaver.