Share

Kommunikasjonssjef

Sykehuspartner
Oslo

Søknadsfrist:
16. mai

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt

Geir Fottland
eller
Joachim Guslund
ISCO Group
22 06 87 00
post@iscogroup.no

evt.

Gro Jære
Administrerende direktør i Sykehuspartner HF
995 89 679

Linda O. Løvaas
Direktør for Virksomhetsstyring i Sykehuspartner HF
480 03 283

Sykehuspartner HF gjennomfører for tiden spennende endringsprosesser. Sykehuspartner HF skal foreta en omfattende modernisering av IKT-infrastrukturen i regionen, og skal øke vår leveransekraft.

Vår nye kommunikasjonssjef skal bidra til samordning og videreutvikling av Sykehuspartner HFs samlede kommunikasjonsarbeid overfor våre kunder, internt i virksomheten og ut mot samfunnet for øvrig.

Stillingen innebærer tett samarbeid med administrerende direktør og øvrige direktører og ledere i Sykehuspartner HF. Stillingen innebærer også tett samarbeid med Helse Sør-Øst RHF og andre helseforetak i regionen. Kommunikasjonsavdelingen er organisert i stabsområde Virksomhetsstyring og kommunikasjonssjef er observatør i toppledergruppen. Kommunikasjonssjef får lederansvar for tre medarbeidere i tillegg til et faglig og koordinerende ansvar for medarbeidere innen ulike prosjekter og programmer.   


Arbeidsoppgaver

 • lede, motivere og utvikle kommunikasjonsavdelingen og -ressurser som et team
 • lede og videreutvikle helseforetakets strategiske og operative kommunikasjonsarbeid
 • støtte administrerende direktør og andre ledere med kommunikasjons- og medierådgivning
 • initiere, planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak internt og eksternt
 • styrke samarbeidet med andre aktører i helseregionen og -sektoren

Utdanning og erfaring

 • høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • ledererfaring fra kommunikasjonsarbeid i komplekse organisasjoner
 • erfaring med bruk av digitale kanaler og kommunikasjon om store prosjekter og programmer
 • relevant erfaring fra internkommunikasjon og kundedialog
 • erfaring fra mediehåndtering, omdømmebygging og krisehåndtering
 • erfaring fra endringsprosesser og -ledelse

Personlige kvalifikasjoner

 • evne til å sette retning og omsette strategier til handling
 • svært gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • helhetstenkende og tverrfaglig orientert
 • selvstendig, moden og trygg med stor gjennomføringskraft
 • evne til å etablere gode relasjoner til medarbeidere og samarbeidspartnere

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten, jf. offentlighetslovens §25. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren i så fall bli varslet om dette.

Søk på stillingen

Om arbeidsgiver

Sykehuspartner HF skal være en partner for helsetjenester i utvikling.

Sykehuspartner HF er felles tjenesteleverandør til helseforetakene i Helse Sør-Øst innen IKT-, økonomi-, HR- og logistikktjenester. Sykehuspartner HF eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuspartner HF forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80 000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.

Sykehuspartner HF hadde en omsetning i 2018 på 3,6 milliarder kroner. Sykehuspartner HF har ca.1 500 medarbeidere og har ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.