Share

Kommunikasjonsrådgiver

Statens jernbanetilsyn
Oslo eller Trondheim

Søknadsfrist:
24. april

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt

Karianne Dahl-Nilsen
Avdelingsdirektør
22 99 59 13
karianne.dahl-nilsen@sjt.no

Elisabeth Thorsvik
Seniorrådgiver HR
22 99 59 45
Elisabeth.Thorsvik@sjt.no

Brenner du for godt faglig kommunikasjonsarbeid? Drives du av å skape resultater sammen med andre? Vi søker en erfaren, engasjert og initiativrik kommunikasjonsrådgiver som har lyst til å være med på å videreutvikle vårt veiledningsarbeid ut mot aktørene og bidra til forsterket, strategisk og systematisk ekstern kommunikasjon i SJT.

SJT fører tilsyn med over 30 jernbanevirksomheter, cirka 300 virksomheter med rundt 800 fornøyelsesinnretninger i blant annet park og tivoli og cirka 380 virksomheter med rundt 800 taubaneanlegg, inkludert skiheiser. I tilsynets avdeling for Regelverk og internasjonalt har vi tre etablerte team, hvor denne stillingen er plassert i nyopprettet team for veiledning og ekstern kommunikasjon. Teamet har ansvar for kartlegging og analyse av veiledningsbehov, og skal i tett samarbeid med øvrige fagavdelinger bidra til strategisk og koordinert veiledning. I tillegg har teamet ansvar for mediehåndtering, profilering av tilsynet og overvåking av mediebildet mm..

Ansvarsområdet ditt vil i hovedsak omfatte strategisk kommunikasjonsrådgivning, veiledningsarbeid, profilering og omdømmebygging. Din hverdag vil være allsidig, og bestå av både dag-til-dag operative og utviklingsrettede oppgaver. Ut over det interne samarbeidet innad i avdelingen vil du jobbe i tett samarbeid med fagmiljøene i tilsynet og opp mot eksterne aktører.  Den rette kandidaten har erfaring fra tilsvarende oppgavespekter, og innehar god forståelse for tilsynets rolle og kommunikasjonsansvar.

Rådgiveren som skal ansettes, kan tilbys kontorplass enten ved Oslo- eller Trondheimskontoret. 


Arbeidsoppgaver

 • ekstern kommunikasjon, med vekt på faglig veiledning av definerte målgrupper
 • rådgiver for avdelingen og ledelsen i kommunikasjonsfaglige spørsmål
 • strategisk profilering, omdømmebygging og videreutvikling av tilsynets visuelle profil
 • identifisere og forberede mediesaker og håndtere mediehenvendelser
 • lage kommunikasjonsplaner og gjennomføre kommunikasjonstiltak overfor eksterne aktører i
 • samarbeid med fagavdelingene i tilsynet
 • bistand og råd til tilsynets pressetalsmann (direktøren)
 • ved behov kan det også være aktuelt å fylle rollen som pressetalsmann
 • følge mediebildet og samfunnsdebatten på våre områder
 • produsere innhold til internett, intranett og digitale kanaler
 • bidra i tilsynets arbeid med klart lovspråk og språk
 • delta i utarbeidelse av interne policyer, rutiner mv for teamets ansvarsområder
 • kommunikasjonsfaglig bistand i beredskapssituasjoner

Det må påregnes jevnlig reising mellom kontorene i Oslo og Trondheim, og i forbindelse med møter og annen kontakt med aktørene.


Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på master eller bachelornivå med gode resultater
 • ved særlig relevant erfaring kan deler av utdanningskravet erstattes
 • erfaring fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid, inkludert mediehåndtering
 • noe erfaring fra bruk av pedagogiske virkemidler overfor forskjellige målgrupper
 • meget god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne - både på norsk og engelsk
 • erfaring med digitale kommunikasjonsverktøy og bruk av ulike kanaler 
 • kjennskap til offentlig forvaltning, gjerne fra tilsyn eller direktorat
 • ønskelig med erfaring fra veiledning om regelverk og fagstoff
 • ønskelig med erfaring fra klarspråkarbeid

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • tenker helhetlig og strategisk
 • er selvstendig og trygg i formidlingsrollen
 • har gode pådriver- og gjennomføringsevner
 • evner å skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt        
 • ser muligheter og innovative løsninger  

Vi tilbyr

 • et utpreget tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • valg om arbeidsplass enten i Oslo eller Trondheim, hvor begge lokasjoner har moderne kontorlokaler
 • fleksitid og sommertid
 • støtte til arbeidsreise med kollektivtransport
 • plassering i stilling som rådgiver/seniorrådgiver med årslønn i spenn fra kr 550 000 - 820 000 ,- Lønnsplasseringen vil avhenge av kandidatens kvalifikasjoner
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til pensjonskassen) 


SJT skal som arbeidsplass i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering og etnisitet. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Tilsynet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål, ifm. Regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Søk på stillingen