Share

Avdelingsdirektør

Folkehelseinstituttet
Oslo

Søknadsfrist:
08. mai

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt

Trygve Ottersen
Områdedirektør
90949257
trot@fhi.no 

Vil du lede Helsebiblioteket.no inn i fremtiden?

Vi søker en leder for Helsebiblioteket.no som kan videreutvikle en populær og god tjeneste som kunnskapsleverandør for helsepersonell. Vi har ledig stilling som avdelingsdirektør i klynge for formidling og bruk av kunnskap i område for helsetjenester.

Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som skal bidra til å heve kvaliteten på helsetjenestene og bedre pasientsikkerhet gjennom å gi enkel tilgang til oppdaterte og kvalitetsvurderte kilder på nett for alt helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag. Den tjenesten Helsebiblioteket.no leverer er unik i internasjonal sammenheng.

Stillingens oppgaver innebærer blant annet lederansvar for utvikling av tjenesten videre, personal- og budsjettansvar og deltakelse i områdets ledergruppe.
Området innførte en ny organisering med lag og prosjekt som arbeidsform i 2018. Avdelingsdirektøren vil ha ansvar for å videreføre utviklingen av ny organisering og arbeidsform i klyngen. Til stillingen følger personalansvar for ni medarbeidere i dag. 

Område for helsetjenester er ett av fire områder i Folkehelseinstituttet. Området arbeider med analyse av helsetjenesten, vurdering av tiltak, formidling og bruk av kunnskap, og global helse. Målgruppene er beslutningstakere i forvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og velferdssektorene – inkludert helsepersonell og pasienter.


Arbeidsoppgaver

 • Lede utviklingen av Helsebiblioteket.no i tråd med ny strategi og utviklingsplan
 • Ivareta personalansvar, fag-, budsjett og resultatansvar for klyngen formidling og bruk av kunnskap
 • Inngå i ledelsen av område for helsetjenester
 • Være kontaktpunkt for faglige lag/prosjekter
 • Ivareta og videreutvikle kontakt med relevante interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Videreutvikle fagområdet formidling og bidra til å etablere faglig samarbeid i hele Folkehelseinstituttet
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø, samarbeide på tvers av instituttet og være med å videreutvikle klyngens og områdets organisasjons- og arbeidsform
 • Bidra til åpen og profesjonell kommunikasjon i instituttet og overfor samarbeidspartnere, brukere og media

Kvalifikasjoner

 • Svært god kjennskap til målgruppen, gjerne utdanning og erfaring som helsepersonell
 • Ledererfaring og kunnskap om personal- og økonomioppfølging
 • Meget god kompetanse på ulike kunnskapskilder for helsepersonell
 • God teknologisk forståelse, helst erfaring med nettpublisering
 • Erfaring med kunnskapsproduksjon er en fordel
 • Erfaring med formidling er en fordel
 • Erfaring med strategiske endringsprosesser er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Engasjement for ledelse
 • Fleksibel og god på relasjonsbygging
 • Evne til å håndtere flere parallelle oppgaver og prosesser under tidspress
 • Evne til å tenke strategisk og omsette dette til handling
 • Evne til å inspirere og prioritere
 • Trygg og tydelig i lederrollen
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og stor gjennomføringskraft

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å forme og videreutvikle en viktig tjeneste for helsetjenesten
 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kollegaer
 • Stor grad av selvstendighet og mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Stilling som avdelingsdirektør, og lønn etter avtale iht. statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Søk på stillingen

Om FHI

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, "hull i CVen", etnisk eller nasjonal bakgrunn.