Banner

Fagstoff

Hold deg oppdatert

Her finner du artikler, foredrag, blogginnlegg og fagbøker om kommunikasjon. Velg kategorien du vil lære mer om.

Video

Medlem

"Helge Ingstad" - et tilbakeblikk på fregattforliset

Foredragsholdere: Thomas Gjesdal, Sjøforsvaret og Elisabeth Sandberg, Forsvarsmateriell Ulykken med fregatten KNM "Helge Ingstad" i Hjeltefjorden 8. november 2018 ble gjenstand for stor media- og publikumsinteresse helt frem til fartøyet var hevet og transportert til kai på Haakonsvern orlogsstasjon 4. mars 2019. Det var en dramatisk ulykke og hevingsoperasjonen pågikk i over fire måneder. Den ble dokumentert, gransket og kritisert i over 5500 mediesaker. Hvordan håndterte forsvarssektoren kommunikasjonen? Og hva har de lært? 

Medlem

Hvordan kommunisere trygt når hele båten er i bevegelse?

Foredragsholder: Sarah C. J. Willand, TV 2. Hvordan kommuniserer TV 2 når hele båten er i bevegelse, når forretningsmodeller snus på hodet, når kompetanse må jages, krisene treffer og usikkerheten gjør at ansatte søker trygghet? I TV 2 har de valgt å samle HR og kommunikasjon under én direktør. De mener det er både helt riktig og nesten umulig. Willand forteller om internkommunikasjon, mediehåndtering og krisekommunikasjon.

Medlem

Sverre Diesen: Krig, fred og kampen om sannheten

Hvis Norge blir angrepet, står Forsvaret og NATO parat. Men hva hvis angrepet er usynlig? Kampen om sannheten er blitt en ny operasjonslinje i moderne konflikter. Russlands annektering av Krim demonstrerte hvordan et angrep kan utføres gjennom blant annet hacking og propaganda. På Kommunikasjonsdagen 2017 snakket forsvarssjef Sverre Diesen om hvilken rolle påvirkningsoperasjoner spiller i moderne krigføring.