Banner
Strategisk kommunikasjon

Søk plass på Forsvarets Informasjonskurs

Medlemmer av Kommunikasjonsforeningen kan nå søke opptak til Forsvarets Informasjonskurs. Kurset retter seg mot ledere og andre nøkkelpersoner og gir blant annet innsikt i utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Forsvarets høgskole gjennomfører Informasjonskurs nr. 59/2020 på Hotell Hadeland i perioden 5. til 10. januar 2020. Kommunikasjonsforeningens medlemmer kan søke, og søknadsfristen er 28. august 2019.

Målet for informasjonskurset er å gi nøkkelpersonell i militær og sivil sektor kunnskap om og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning.

Kurset retter seg mot ledere og annet nøkkelpersonell i militær og sivil sektor som har gode kunnskaper og bred erfaring på sitt fagområde.

Krav til søkere til Informasjonskurset:

  • Deltagerne skal ha tjenstlig behov for informasjon om og innsikt i totalforsvaret og faktorer som påvirker det. De må også ha kunnskap som kan bidra inn i kurset.
  • I opptaket legges det vekt på at flest mulig relevante sektorer blir representert.
  • Tidligere deltagere er blant annet stortingsrepresentanter, embets- og tjenestemenn, representanter fra næringslivet, akademia, media, landsomfattende organisasjoner, samt utvalgte offiserer fra Forsvaret.

Kommunikasjonsforeningen innstiller aktuelle kandidater, med rangering, til Forsvarets høgskole.

Søknaden må inneholde CV med minimum følgende opplysninger:

  • Kandidatens fulle navn, fødselsdato og år
  • Tittel og nåværende stilling, arbeids- og privatadresse, telefoner
  • Utdanning og arbeidserfaring
  • Andre forhold av betydning (f.eks. anbefaling fra din arbeidsgiver)

Administrative forhold:

  • Det betales ikke kursavgift.
  • Kursdeltakerne eller deres etat/organisasjon må selv dekke utgiftene til reise og opphold.
  • Virksomheten på kurset vil gå ut over vanlig arbeidstid. Det er en forutsetning at deltakerne er fristilt fra sitt daglige arbeid.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus, tlf. 48 06 44 62, e-post: therese@kommunikasjon.no

Spørsmål vedrørende kurset kan rettes til ansvarlig hovedlærer: Cecilie Landsverk, telefon: 23 09 57 13 / 48420271, e-post: clandsverk@fhs.mil.no

Søknad fra medlemmer i Kommunikasjonsforeningen sendes til: post@kommunikasjon.no innen 28. august 2019.

NB! Søkere må være medlem av Kommunikasjonsforeningen.

Les mer om kurset på Forsvarets Høgskoles nettside.


Medlemmer av Kommunikasjonsforeningen kan også søke plass ved Forsvarets Sjefskurs - les mer om det i denne artikkelen:

Krisekommunikasjon
Søk plass på Forsvarets Sjefskurs
Les mer